Zvláštní péče o dutinu ústní v intenzivní a resuscitační péči jako prevence ventilátorové pneumonie

Show simple item record

dc.contributor.author Škaroupková, Lenka cze
dc.contributor.author Horáčková, Kateřina cze
dc.contributor.author Chrudimská, Lucie cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:49:24Z
dc.date.available 2018-02-27T02:49:24Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.isbn 978-80-8132-171-9 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69880
dc.description.abstract Zvláštní péče o dutinu ústní v intenzivní a resuscitační péči je nedílnou součástí každodenní komplexní péče o dýchací cesty nesoběstatečných pacientů a slouží k prevenci ventilátorové pneumonie, jež je infekce spojená se zdravotní péčí. Vznik ventilátorové pneumonie vede ke zdravotním komplikacím či mortalitě, prodloužení hospitalizace a zvýšení finančních nákladů na péči. Ventilátorová pneumonie je jednou z nejčastějších komplikací v intenzivní a resuscitační péči a proto je pravidelná a kvalitní péče o dutinu ústní a dýchací cesty velmi zásadní. K efektivní redukci incidence ventilátorové pneumonie náleží ve velké míře preventivní intervence v rámci ošetřovatelské péče. cze
dc.format p. 60-68 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher VŠZaSP sv. Alžběty cze
dc.relation.ispartof Teória a prax dentálnej starostlivosti a ošetrovatel´stva v zubnom lekárstve cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject zvláštní péče o dutinu ústní cze
dc.subject hygiena dutiny ústní cze
dc.subject toaleta dýchacích cest cze
dc.subject ventilátorová pneumonie cze
dc.subject prevence cze
dc.subject special care about oral cavity eng
dc.subject hygiene of oral cavity eng
dc.subject toilets of the respiratory tract eng
dc.subject ventilator associated pneumonia eng
dc.subject prevention eng
dc.title Zvláštní péče o dutinu ústní v intenzivní a resuscitační péči jako prevence ventilátorové pneumonie cze
dc.title.alternative Special care about oral cavity in intensive and resuscitation care as prevention of ventilator associated pneumonia eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Special care about the oral cavity in intensive and resuscitation care is an integral part of the daily complex care of the patients who are on mechanical ventilation breathing machines. Special oral care can lead to prevent ventilator-associated pneumonia, which is a serious healthcare associated infection. Ventilator associated pneumonia leads to health complications or mortality, prolonging hospitalization and increasing the financial cost of care. Ventilator associated pneumonia is one of the most common complications in intensive and resuscitation care and therefore regular and quality care for the oral cavity and airways is very important. For effective reduce the incidence of ventilator pneumonia are largely preventive interventions in nursing care. eng
dc.event XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve a I. Vedecká konferencia sestier pracujúcích v zubnom lekárstve s medzinárodnou účasťou (26.05.2017 - 27.05.2017, Nový Smokovec) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2017_013/Hygiena a epidemiologie v ošetřovatelské praxi ? součást managementu kvality péče cze
dc.identifier.obd 39880314 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account