New Year’s Day speeches of Czech presidents: phonetic analysis and text analysis

Show simple item record

dc.contributor.author Jičínský, Milan cze
dc.contributor.author Marek, Jaroslav cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:46:18Z
dc.date.available 2018-02-27T02:46:18Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-3-319-59104-9 eng
dc.identifier.issn 0302-9743 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69855
dc.description.abstract The aim of our study is verification of programmed algorithms of phonetic analysis using concrete data, and reassurance that it works as also sought after. For our testing, the appropriate recordings of New Year’s Day speeches of Czech and Czechoslovak presidents are available. The very first available recording of presidential speech comes from 1935. All transcripts and recordings of the last 87 speeches are located on the web page www.rozhlas.cz. The primary goal of this paper is to analyze voice characteristics of the speaker (log energy, speech velocity and Zero crossing rate). Especially words "with greatest energy" will be found. There will be a list of words having the highest energy values. The most interesting results will be presented by graphical tools. Using a software, capable of text analysis, transcript characteristics such as most frequent words, length of words, total number of words and different words will be computed. The most frequent words will be presented. Political speeches often become the subject of various analyses. Our calculation allows a new perspective on speeches. It is interesting to compare the most frequent se-mantic words and words with the greatest energy. The results can be historically important. It allows an extraction of new information from available data and scientifically different approach. eng
dc.format p. 110-121 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof Lecture Notes in Computer Science. Vol. 10244 eng
dc.rights embargoed access eng
dc.subject New Year’s Day speeches of Czech presidents eng
dc.subject intensity of speech eng
dc.subject vocabulary richness eng
dc.subject speech velocity eng
dc.subject Zero crossing rate eng
dc.subject length of words eng
dc.subject novoroční projevy českých prezidentů cze
dc.subject energie projevu cze
dc.subject bohatost slovní zásoby cze
dc.subject rychlost řeči cze
dc.subject počet průchodů nulou cze
dc.subject délka slov cze
dc.title New Year’s Day speeches of Czech presidents: phonetic analysis and text analysis eng
dc.title.alternative Novoroční projevy Českých prezidentů: fonetická a textová analýza cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tato studie se zaměřuje na verifikaci naprogramovaných algoritmů fonetické analýzy s využitím konkrétních dat. Pro testování byly použity nahrávky novoročních projevů českých a československých prezidentů. Úplně první záznam pochází již z roku 1935. Přepisy a záznamy posledních 87 projevů jsou umístěny na serveru www.rozhlas.cz. Hlavním cílem této publikace je analýza hlasových charakteristik řečníku (energie, rychlost řeči a počet průchodů nulou). Z projevů budou extrahována slova vyřčená s největší energií. Tato slova budou uvedena v tabulce. Nejzajímavější výsledky budou prezentovány za pomocí grafických nástrojů. Charakteristiky textu jako je délka slov, počet slov, počet různých slov či nejpoužívanější slova budou vypočteny softwarem provádějícím lexikální analýzu. Nejčastěji se vyskytující slova budou jedním z hlavních výsledků. Politické projevy se často stávají předmětem nejrůznějších analýz. Náš výzkum nabízí zcela nový úhel pohledu na tuto problematiku. Zajímavých výsledků lze docílit porovnáním nejfrekventovanějších slov a slov vyřčených s největší energií. Výsledky mohou být zajímavé i z historického hlediska. Tato práce zkrátka ukazuje, jak lze jiným způsobem přistupovat k datům, které již máme k dispozici a extrahovat z nich nové informace a parametry. cze
dc.event 16th IFIP TC8 International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management, CISIM 2017 (16.06.2017 - 17.06.2017, Bialystok) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-319-59105-6_10
dc.project.ID SGS_2017_024/Algoritmy fonetické analýzy a matematické estetiky eng
dc.identifier.wos 000428778600010
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85019673945
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85019673945
dc.identifier.obd 39880007 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account