Experiences with Special Ka- and Q-band Receivers for Alphasat Signal Monitoring in Prague, CZ

Show simple item record

dc.contributor.author Fišer, Ondřej cze
dc.contributor.author Pek, Viktor cze
dc.contributor.author Brázda, Vladimír cze
dc.contributor.author Schejbal, Vladimír cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:45:27Z
dc.date.available 2018-02-27T02:45:27Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5090-4594-5 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69848
dc.description.abstract This paper describes special Ka- and Q-band receiver for the Alphasat signal developed for the Institute of Atmospheric Physics (IAP) Prague and first operational experiences with it. The signal level monitoring enables us to derive the atmospheric attenuation which is object of our research (its statistics and relation to relevant meteorological parameters like rain, liquid water content (LWC) and water vapor density. The LNB is located in the focus of 1.8 m parabolic offset antenna and signal is twice converted down. The resolution is 0.5 dB and sampling rate 20 Hz. Signal record is burdened by satellite space motion. Therefore a new detector was added later to enable the autonomous antenna tracking in elevation and the daily peak to peak variation due to satellite motion was significantly reduced. Recently merged splitter on second IF 1.7 GHz provides signal for 39 GHz radiometer. Examples of recorded signal with and without atmospheric attenuation are added. The satellite frequency changes are discussed, too. eng
dc.format p. 1-5 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE eng
dc.relation.ispartof Conference on Microwave Techniques COMITE 2017 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Alphasat eng
dc.subject Aldo Paraboni eng
dc.subject TDP #5 eng
dc.subject Ka-band receiver eng
dc.subject Q-band receiver eng
dc.subject radiowave propagation eng
dc.subject Alphasat cze
dc.subject Aldo Paraboni cze
dc.subject TD5 #5 cze
dc.subject Ka přijímač cze
dc.subject Q přijímač cze
dc.subject šíření rádiových vln cze
dc.title Experiences with Special Ka- and Q-band Receivers for Alphasat Signal Monitoring in Prague, CZ eng
dc.title.alternative Zkušenosti se speciálními Ka a Q pásmovými přijímači pro sledování Alphasat signálu v Praze, CZ cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento příspěvek popisuje speciální Ka a Q pásmový přijímač pro signál Alphasat vyvinutý pro Ústav fyziky atmosféry (UFA) v Praze a první provozní zkušenosti s tím. Sledování úrovně signálu nám umožňuje odvodit atmosférický útlum, což je předmětem našeho výzkumu (statistika a vztah k významným meteorologickým parametrům jako je déšť, obsah tekuté vody (LWC) a hustota vodní páry). LNB je umístěn v ohnisku 1,8 m ofsetové parabolické antény a signál je dvakrát konvertovaný dolů. Rozlišení v amplitudě je 0,5 dB a vzorkovací frekvence je 20 Hz. Záznam signállu je zatížený družicovým pohybem. Proto byl později přidán nový detektor k autonomnímu navádení antény v elevaci a denní rozkmit díky družicovému pohybu byl významně snížen. Nedávno sloučený rozdělovač na druhé IF 1,7 GHz poskytuje signal pro 39 GHz radiometr. Jsou přidány příklady zaznamenaného signálu s a bez atmosférického útlumu. Změny družicového kmitočtu jsou diskutovány. cze
dc.event Conference on Microwave Techniques (COMITE) (20.04.2017 - 21.04.2017, Brno, CZ) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/COMITE.2017.7932355 eng
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/document/7932355/
dc.project.ID SGS_2017_030/Zpracování telekomunikačních a multimediálních signálů eng
dc.identifier.wos 000403400000018 eng
dc.identifier.obd 39879950 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account