Narace v detektivních románech Georgese Simeona a Léa Maleta

Show simple item record

dc.contributor.author Stránský, Petr
dc.date.accessioned 2018-02-06T13:10:16Z
dc.date.available 2018-02-06T13:10:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-80-7560-101-8
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69743
dc.description.abstract Detektivní román prodělal za zhruba půldruhého století dynamický vývoj. V průběhu tohoto období se měnila jak jeho stránka formální, tak i stránka obsahová. Přesto některé specifické rysy jsou společné pro téměř každou detektivku: záhada, kterou je zločin popsaný v úvodu vyprávění, v jeho závěru pak odhalení pachatele a objasnění všech okolností zločinu. Uri Eisenzweig spatřuje specifikum tohoto žánru i v nedostatku relevantních informací v konkrétním místě vyprávění, v nemožnosti vyprávět: „Záhada není nic jiného než absence příběhu zločinu, a právě tato absence vyvolává a zároveň zprostředkovává vývoj příběhu vyšetřování. Detektivní román zakládá svou vlastní existenci na nemožnosti vyprávět.“ Vypravěč musí čtenáři distribuovat jednotlivé informace takovým způsobem, aby záhadu nastolenou v úvodu vyprávění udržel až do jeho závěru, a aby objasnění záhady bylo logické a překvapivé. Detektivní žánr je tedy zajímavý i z naratologického hlediska. Z tohoto důvodu je tato studie zaměřena na analýzu základních narativních kategorií epického diskursu (vypravěč, postava, čas a prostor) a pokusí se poukázat na to, jakými způsoby vypravěč informuje čtenáře o fikčním světě. Vlastní analýza bude provedena na korpusu jedenácti detektivních románu od dvou autorů, kteří zásadním způsobem ovlivnili vývoj detektivního žánru ve Francii ve druhé polovině dvacátého století: Georgese Simenona a Léa Maleta. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access
dc.subject detektivní romány cze
dc.subject Georges Simenon cze
dc.subject Léo Malet cze
dc.subject vypravěč cze
dc.subject postava cze
dc.subject čas cze
dc.subject prostředí cze
dc.subject detective novel eng
dc.subject narrator eng
dc.subject character eng
dc.subject time eng
dc.subject setting eng
dc.title Narace v detektivních románech Georgese Simeona a Léa Maleta cze
dc.type Book cze
dc.contributor.referee doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.
dc.contributor.referee PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.
dc.peerreviewed yes
dc.publicationstatus postprint


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account