Řídicí software robotického manipulátoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor
dc.contributor.author Dočekal, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-01-22T11:16:30Z
dc.date.available 2018-01-22T11:16:30Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-12-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69733
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá průmyslovými roboty. Seznamuje nás se základním rozdělením průmyslových robotů a efektorů. Zaměřuje se na popis a způsob programování průmyslového robotu Stäubli RX160. Součástí práce je realizace externích palců s využitím 3D tisku. Palce jsou plně kompatibilní s chapadlem "Festo DHPS-20-A". V příloze nalezneme VAL3 aplikaci a záznam funkce upraveného efektoru, který manipuluje s předměty. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject robotický manipulátor cze
dc.subject efektor cze
dc.subject programovací jazyk VAL3 cze
dc.subject Stäubli RX160 cze
dc.subject robotic manipulator eng
dc.subject effector eng
dc.subject programming language VAL3 eng
dc.subject Stäubli RX160 eng
dc.title Řídicí software robotického manipulátoru cze
dc.title.alternative Robotic manipulator control software eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-01-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is about industrial robots. The thesis summarizes the types of industrial robots and effectors. It focuses on the description and programming of the industrial robot Stäubli RX160. Part of the thesis is to create external thumbs via 3D printing. The palms are fully compatible with the "Festo DHPS-20-A" effector. The appendix includes a VAL3 application and a record of a modified effector function that manipulates objects. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D37286
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce byl návrh a realizace úpravy efektoru ramene robotického manipulátoru a tvorba řídicích algoritmů průmyslového robotického manipulátoru. Cíle práce byly splněny. Byla navržena a realizována úprava efektoru robotického manipulátoru včetně programové realizace příslušných pohybových sekvencí pro manipulaci se zvoleným typem. Vzhledem k zaměření práce jsou její výsledky velmi dobře využitelné v praxi. cze
dc.identifier.stag 32454


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account