OSVITOVÁ JEDNOTKA PRO VÝROBU PLOŠNÝCH SPOJŮ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor
dc.contributor.author Branda, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-01-22T11:16:30Z
dc.date.available 2018-01-22T11:16:30Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-08-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69732
dc.description.abstract Práce je zaměřena na návrh a realizaci osvitové jednotky na výrobu plošných spojů pomocí fotocesty. S využitím osvitové jednotky lze osvítit plošný spoj o velikosti A4 (210×197mm). Zařízení se ovládá pomocí rotačního enkodéru, tlačítek a sedmisegmentovým displejem, s nimiž je možno navolit požadovaný čas osvitu. Výrobek je řízen mikropočítačem ATmega32A firmy Atmel. Mým cílem bylo navrhnout hardware i software výrobku. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject osvitové jednotky cze
dc.subject plošné spoje cze
dc.subject fotocesta cze
dc.subject mikropočítače cze
dc.subject ATmega32 cze
dc.subject lighting units eng
dc.subject circuit board eng
dc.subject photopath eng
dc.subject microcontrollers eng
dc.subject ATmega32 eng
dc.title OSVITOVÁ JEDNOTKA PRO VÝROBU PLOŠNÝCH SPOJŮ cze
dc.title.alternative LIGHTING UNIT FOR THE PRINTED CIRCUIT BOARD CREATION eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-01-10
dc.description.abstract-translated The work is focused on the design and implementation of lighting unit for circuit board creation through photopath. The lighting unit enables to light a circuit board in size A4 (210×197mm). The device is controlled by rotary encoder, buttons and seven-segment display, thanks to them is possible to choose required time of lighting. The device is controlled by microcontroller Atmega32A of company Atmel. I meant to create hardware and software of device. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D37285
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce byl návrh a realizace osvitové jednotky pro výrobu desek plošných spojů v elektronice. Cíle práce byly naplněny. Funkčnost konstrukce byla ověřena úspěšným nasazením do výroby prototypů desek plošných spojů elektronických obvodů fotocestou. Vzhledem k zaměření práce jsou její výsledky velmi dobře využitelné v praxi. cze
dc.identifier.stag 32452
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account