Vliv daňových pobídek a přímé státní podpory na inovační aktivitu podniků

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Svoboda, Petr
dc.date.accessioned 2018-01-09T09:31:26Z
dc.date.available 2018-01-09T09:31:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-09-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69711
dc.description.abstract Inovační proces je v dnešní době klíčovou složkou znalostní ekonomiky, což si vlády jednotlivých zemí uvědomují a snaží se proto tento proces uměle stimulovat. Tato disertační práce se zabývá vlivem státní podpory na soukromý výzkum a vývoj. Jejím cílem je analyzovat vliv daňové podpory a přímé státní podpory soukromého výzkumu a vývoje a porovnat jejich efektivnost na základě toho, jak přispívají ke zvýšení relevantních výstupů soukromého výzkumu a vývoje. Výzkum je proveden na členských zemích OECD. Jako metoda pro dosažení stanoveného cíle je použita regresní analýza. Na základě zjištěných výsledků jsou formulována praktická politicko-hospodářská doporučení pro Českou republiku. cze
dc.format 97 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Inovační proces cze
dc.subject výzkum a vývoj cze
dc.subject daňové pobídky cze
dc.subject přímá státní podpora cze
dc.subject Innovation process eng
dc.subject research and development eng
dc.subject tax incentives eng
dc.subject direct government support eng
dc.title Vliv daňových pobídek a přímé státní podpory na inovační aktivitu podniků cze
dc.title.alternative Impact of Tax Incentives and Direct Government Support on Business Innovation Process eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Široký, Jan
dc.contributor.referee Vítek, Leoš
dc.contributor.referee Zimmermannová, Jarmila
dc.date.accepted 2017-12-20
dc.description.abstract-translated Innovation process is nowadays key factor in knowledge economy. Governments of individual countries acknowledge this and create effort to stimulate it. This thesis is focused on impact of government support on private research and development. Its goal is to analyze impact of tax incentives and direct government support on private research and development and compare these two types of support according to its ability to stimulate production of relevant research and development outputs. Analysis is conducted on OECD countries. The main method is regression analysis. Practical economic policy recommendations are proposed based on the results of the analysis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37240
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 35045


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet