Restaurování objektů od Stanislava Suchardy sádrové plastiky Karla IV. a plastiky z pálené hlíny. Testování adheziv pro lepení sádrových artefaktů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Kokstejnová, Aneta
dc.date.accessioned 2017-12-04T07:14:14Z
dc.date.available 2017-12-04T07:14:14Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69652
dc.description.abstract Diplomová práce je rozdělena do dvou bloků. Praktická část diplomové práce se zabývá restaurováním sádrové plastiky Karla IV. a plastiky z pálené hlíny z depozitáře Vily Stanislava Suchardy v Praze. Jedná se o samostatné řešení restaurátorského úkolu v plném rozsahu, od zpracování návrhu na restaurování přes důkladný restaurátorský průzkum až po vlastní restaurování a zpracování restaurátorské dokumentace. Teoretická část je zaměřena na rozšířené experimentální testování vybraných adheziv pro lepení historických sádrových artefaktů. Na základě této práce proběhly zkoušky vybraných technologických postupů, které byly aplikovány v rámci restaurování sádrové plastiky Karla IV. Teoretická část diplomové práce vychází a rozšiřuje poznatky získané z teoretické části předchozí bakalářské práce a je doplněna o anorganickou škálu adheziv. cze
dc.format 178 s. (146 798 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Restaurování cze
dc.subject Karel IV. cze
dc.subject sádra cze
dc.subject pálená keramika cze
dc.subject Stanislav Sucharda cze
dc.subject lepení cze
dc.subject přírodní a syntetické polymery cze
dc.subject stabilita cze
dc.subject Restoration eng
dc.subject Charles IV eng
dc.subject plaster eng
dc.subject burnt clay eng
dc.subject Stanislav Sucharda eng
dc.subject glue eng
dc.subject natural and synthetic polymers eng
dc.subject stability eng
dc.title Restaurování objektů od Stanislava Suchardy sádrové plastiky Karla IV. a plastiky z pálené hlíny. Testování adheziv pro lepení sádrových artefaktů. cze
dc.title.alternative Restoration of objects by Stanislav Sucharda - plaster sculptures of Charles IV and burnt clay sculptures. Adhesives testing for bonding gypsum artifacts. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-09-20
dc.description.abstract-translated The thesis is devided into two blocks. The practical part is aimed up to restoration of plaster sculpture of Charles IV and burnt clay sculptures by Stanislav Sucharda's villa. In detail there is a restorational problem in its complete form creating a design of restoration, complex restorational survey and restoration work and creating an restoration documentation. Theoretical part is showing a complex experimental testing of particular adhesives for bonding gypsum artifacts. The testing of particular technological methods which was applied to restoration of plaster sculpture of Charles IV was based on this work. The theoretical part of thesis completes collected knowledge from theoretical part of my Bachelor thesis. The work is completed with an anorganical collection of adhezives. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D36992
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Obhajoba byla dobře strukturovaná a na dopňující dotazy reagovala studentka s přehledem. cze
dc.identifier.stag 34176
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account