Multiplatformní nástroj pro sdílení souborů na síti

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Hudec, Tomáš
dc.contributor.author Šmíd, Jan
dc.date.accessioned 2017-12-04T07:13:50Z
dc.date.available 2017-12-04T07:13:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69646
dc.description.abstract Teoretická část popíše proces návrhu síťového protokolu a existující protokoly pro sdílení (např. NFS, CIFS). Vysvětlí vlastnosti uvedených protokolů a rozdíly mezi nimi. Vznikne návrh nového protokolu umožňujícího aplikaci sdílení souborů na lokální síti s minimálními nároky na znalosti uživatelů. Návrh se porovná se zkoumanými protokoly. Praktická část implementuje multiplatformní nástroj (minimálně pro Linux a Windows), který bude daný protokol používat, a to včetně GUI. Nástroj umožní uživateli sdílet vybrané soubory a nastavit omezení pro ostatní uzly v síti. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject soubory cze
dc.subject sdílení cze
dc.subject síť cze
dc.subject protokoly cze
dc.subject návrhy cze
dc.subject implementace cze
dc.subject files eng
dc.subject sharing eng
dc.subject network eng
dc.subject protocols eng
dc.subject drafts eng
dc.subject implementation eng
dc.title Multiplatformní nástroj pro sdílení souborů na síti cze
dc.title.alternative Multiplatform Tool for Network File Sharing eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brandejský, Tomáš
dc.date.accepted 2017-09-19
dc.description.abstract-translated The theoretical part describes the network protocol design process and existing sharing protocols (e.g. NFS, CIFS). A new protocol will be created to allow file sharing on the local network with minimal user knowledge requirements. The proposal compares with the examined protocols. The practical part implements a multiplatform tool (at least for Linux and Windows) based on newly created protocol, graphical user interface included. The tool will allow the user to share the selected files and set restrictions for other nodes on the network. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D37129
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvořit prostředí pro sdílení souborů na síti. V práci autor nejprve analyzoval protokoly SMB a NFS, ale pak navrhl protokol vlastní. K tomu vytvořil i aplikaci pro jeho ověření. Student využil znalostí nabytých v předmětech počítačových sítí, správy operačních systémů a programování. Všechny cíle byly splněny. cze
dc.identifier.stag 29828


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet