Components of Big Data Analytics for Strategic Management of Enterprise Architecture

Show simple item record

dc.contributor.author Lněnička, Martin cze
dc.contributor.author Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Komárková, Jitka cze
dc.contributor.author Čermáková, Ivana cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:56:38Z
dc.date.available 2017-09-19T11:56:38Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-80-248-4046-8 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69527
dc.description.abstract The concept of strategic management is currently being under pressure to adopt big data analytics as a tool for improving efficiency of decision-making and monitoring processes in organizations. This paper aims to provide a systematic approach to map the benefits driven by big data analytics in terms of enterprise architecture focusing on the importance for strategic management. The key components are identified and discussed in the context of TOGAF. The findings can be used as a guide to help developers and designers in reframing their enterprise architecture efforts. eng
dc.format p. 398-406 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava eng
dc.relation.ispartof SMSIS 2017 : Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems eng
dc.rights open access eng
dc.subject big data analytics eng
dc.subject strategic management eng
dc.subject enterprise architecture eng
dc.subject design science research eng
dc.subject analýza big dat cze
dc.subject strategický management cze
dc.subject podniková architektura cze
dc.subject design science research cze
dc.title Components of Big Data Analytics for Strategic Management of Enterprise Architecture eng
dc.title.alternative Komponenty analýzy big dat pro strategický management podnikové architektury cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Koncept strategického řízení je v současné době pod tlakem s ohledem na využívání analýzy big dat jako nástroje ke zlepšení efektivity procesů rozhodování a monitorování v organizacích. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout systematický přístup mapující přínosy řízené analýzou big dat z hlediska podnikové architektury zaměřené na význam pro strategické řízení. Klíčové komponenty jsou identifikovány a diskutovány v kontextu TOGAF. Tato zjištění mohou být využita jako návod, který pomáhá vývojářům a návrhářům v přehodnocení jejich snah v podnikové architektuře. cze
dc.event 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017, SMSIS 2017 (25.05.2017 - 26.05.2017) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://toc.proceedings.com/34658webtoc.pdf eng
dc.project.ID SGS_2017_017/Podpora rozvoje chytrých měst a regionů eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85026291825
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85026291825
dc.identifier.obd 39878903 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account