Model meziregionálního srovnání míry ohrožení chudobou a materiální deprivací: případ České republiky.

Show simple item record

dc.contributor.author Kraftová, Ivana cze
dc.contributor.author Ďuriová, Zuzana cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:56:01Z
dc.date.available 2017-09-19T11:56:01Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.isbn 978-80-210-8587-9 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69519
dc.description.abstract Cílem tohoto příspěvku je prezentovat model meziregionální komparace míry ohrožení chudobou a materiální deprivací a výsledky analýzy českých krajů realizované s jeho využitím. Do modelu jsou zahrnuty čtyři parametry: robustnost materiální deprivace, blízkost k hranici příjmové chudoby, nedostatečná gramotnost, dlouhodobá nezaměstnanost. Model je koncipován jako relativní a hierarchický. Model v sobě spojuje souhrnný pohled na problematiku s možností hlubší analýzy příčin daného stavu v jednotlivých krajích. Výsledky ukazují na pozici krajů vůči stavu celé společnosti ve sledovaném období a všímají si trendů vývoje. Částečně jsou prezentovány i výsledky na dvou nižších hierarchických úrovních modelu, které jsou využitelné při implementaci nástrojů regionální politiky. cze
dc.format p. 20-26 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Masarykova univerzita cze
dc.relation.ispartof XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků cze
dc.rights open access cze
dc.subject ohrožení chudobou cze
dc.subject robustnost materiální deprivace cze
dc.subject model meziregionální komparace cze
dc.subject risk of poverty eng
dc.subject robustness of material deprivation eng
dc.subject model of interregional comparison eng
dc.title Model meziregionálního srovnání míry ohrožení chudobou a materiální deprivací: případ České republiky. cze
dc.title.alternative The interregional comparison model of risk of poverty and material deprivation: the case of the Czech Republic eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to present a model interregional comparison of risk of poverty and material deprivation and results of the analysis of the Czech regions carried out with its use. The model includes four parameters: the robustness of material deprivation, proximity to the border of income poverty, poor literacy, and long-term unemployment. The model is designed as a relative and hierarchical. The model combines an aggregate look at the issue with a deeper analysis of the causes of the regional situation. The results indicate the position of the regions to the state of the whole society and attend to trends. Partly, presented the results at the two lower levels of the hierarchical model, which are useful in the implementation of regional policy instruments. eng
dc.event XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (14.06.2017 - 16.06.2017) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.doi 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-1 cze
dc.relation.publisherversion https://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2017.pdf
dc.identifier.wos 000426864500001
dc.identifier.obd 39878834 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account