Restaurování souboru malířských uměleckých děl na textilních podložkách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čoban, Josef
dc.contributor.author Brotánková Šaníková, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:44:08Z
dc.date.available 2017-09-19T08:44:08Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69511
dc.description.abstract Práce se zabývá restaurováním tří olejomaleb na textilních podložkách a dřevěných napínacích rámech: Portrét starosty Uherského Hradiště Adama Bernarda Antla, Marína se signaturou P. Giani a obraz Panna Marie. Součástí diplomové práce je literární rešerše materiálů, využívaných v malířské tvorbě v období 19. století a zhotovení dílčích podkladů pro plánovaný atlas poškození maleb na textilních podložkách, jehož konkrétním cílem bylo fotograficky detailně zdokumentovat a pojmenovat charakteristická a běžně se vyskytující poškození olejomaleb na lněných a konopných podložkách při využití poznatků z restaurování výše uvedených obrazů. cze
dc.format 227
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject olejomalba cze
dc.subject textilní podložka cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject materiály v malířské tvorbě cze
dc.subject Restoration eng
dc.subject oil-painting eng
dc.subject textile support eng
dc.subject 19. century eng
dc.subject materials used in paintings eng
dc.title Restaurování souboru malířských uměleckých děl na textilních podložkách cze
dc.title.alternative Restoration of a set of paintings on textile supports eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-06-28
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the restoration of three oil paintings on textile supports baroque portrait of Adam Bernard Antl, the mayor of the town Uherské Hradiště, Marina painting, signed P. Gianni, and the painting of Virgin Mary. Part of the thesis consists of the literary research of materials used in painting during the 19th century and photographic documentation of the damage of the restored artworks that are typically found on the oil paintings on canvas. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D36988
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Práci obhájila odpovídajícím způsobem. Na doplňující otázky, týkající se teoretické části diplomové práce, nedokázala přesvědčivě odpovědět (nedostatečný rozhled v odborné literatuře, zvláště pak v evropském kontextu). cze
dc.identifier.stag 33640
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account