Restaurování dvou malovaných výjevů na stropu lodi a na severní oratoři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.author Horáková, Oldřiška
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:59Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69505
dc.description.abstract Tato práce prezentuje kompletní restaurování jednoho malovaného výjevu v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech z konce 19. století. Autorem maleb je akademický malíř Vojtěch Bartoněk. Jedná se o výjev ve štukovém zrcadle doplněný textovým polem, také ve štukovém zrcadle. Malovaný výjev i textové pole se nacházejí nejblíže jihovýchodnímu koutu lodi kostela. Výjev je jakýmsi obrazovým znázorněním textu, zpodobňuje kráčejícího muže a anděla v krajině. Další restaurovanou částí je jeden z výjevů v severní oratoři téhož kostela. V tomto případě se jedná o barokně vyzdobený prostor s kompozice vztahujícími se k sv. Janu Nepomuckému. Restaurovanou částí, kterou prezentuje tato práce, je výjev ve štukovém zrcadle s nápisovým polem, nacházejí se v jižní části klenby oratoře. cze
dc.format 151 s. (145849 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vojtěch Bartoněk cze
dc.subject tempera cze
dc.subject nástěnné malby cze
dc.subject olejomalba na stěně cze
dc.subject mariánský cyklus cze
dc.subject sv. Jan Nepomucký cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject Vojtěch Bartoněk eng
dc.subject distemper eng
dc.subject mural painting eng
dc.subject oil painting eng
dc.subject Mariana cycle eng
dc.subject St Jan of Nepomuk eng
dc.subject restoration eng
dc.title Restaurování dvou malovaných výjevů na stropu lodi a na severní oratoři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech cze
dc.title.alternative Restoration of two painted scenes on the nave's ceiling and on the northern oratory ceiling in the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Klokoty eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vařejková, Barbora
dc.date.accepted 2017-09-15
dc.description.abstract-translated This thesis presents complete restoration of part of mural in the curch nave in the church of Assumption of the Virgin Mary in Klokoty from the end of the 19. century. It is a painted scene on the stucco mirror complemented by the text square. Text is also on the stucco mirror. Painted scene and the text square are both near the southeast corner of the church nave. The scene is a pictorial representation of the text, which represents walking man and angel in the country. Next restorated part is one of the scenes in the north oratory of the church. In this case we talk about baroque decorated space with motives of the st. Jan Nepomucký. Restorated part is scene on the stucco mirror with text square. Both, scene and text square are in the sousth part of the oratory vault. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D36978
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 34155
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account