Postoj zdravotně-sociálních pracovníků k psychosomatice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Zdeněk
dc.contributor.author Roučová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:50Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69502
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na postoje zdravotně-sociálních pracovníků k psychosomatice. V teoretické části je popsána psychosomatika, sociální práce, blíže popisuje kdo je to sociální pracovník a zdravotně-sociální pracovník. Dále popisuje postoje, jaká je jejich funkce a jak nás ovlivňují. Ve výzkumné části je pomocí kvalitativního výzkumu zkoumáno, jaké mají postoje zdravotně-sociální pracovníci k psychosomatice, jak vnímají psychosomatiku při vykonávání jejich profese, jak znalosti o psychosomatice ovlivňuje jejich jednání při práci s klienty a jaké emoce prožívají vzhledem k psychosomatice. Dále je výzkumná část obohacená o osobní zkušeností zdravotně-sociálních pracovníků s psychosomatikou. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject psychosomatika cze
dc.subject sociální práce cze
dc.subject zdravotně-sociální pracovníci cze
dc.subject postoje cze
dc.subject psychosomatics eng
dc.subject social work eng
dc.subject health social workers eng
dc.subject attitudes eng
dc.title Postoj zdravotně-sociálních pracovníků k psychosomatice cze
dc.title.alternative The approach of health social workers to psychosomatics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on attitudes of health social workers to psychosomatics. The theoretical part describes psychosomatics, social work, there is also more detailed description of who is the social worker and the health social worker. Moreover there is explained function of the social worker and the health social worker and how they affect us. The research part examines, thanks to quality research, the attitudes of health social workers to psychosomatics, how they perceive psychosomatics in their profession, how knowledge of psychosomatics affects their behaviour when working with clients and what emotions they experience in relation to psychosomatics. The research part is certainly supplemented by personal experience of health social workers with psychosomatics. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D37161
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: nevyhověl Doplňující otázky k obhajobě: 1. Specifikujte shody a rozdíly v roli sociálního pracovníka a zdravotně-sociálního pracovníka. 2. Popište kritéria a způsob výběru respondentů. 3. Shrňte zásadní vysledky Vašeho šetření. Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 33995
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account