Informovanost odborné veřejnosti o profesi zdravotně-sociální pracovník

Show simple item record

dc.contributor.advisor Špačková, Iva
dc.contributor.author Homolková, Martina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:49Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69500
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice informovanosti odborné veřejnosti o profesi zdravotně-sociální pracovník. Je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část pojednává o zdravotně-sociální práci a profesi zdravotně-sociálního pracovníka. Výzkumná část zjišťuje informovanost lékařů a všeobecných sester v konkrétním zdravotnickém zařízení o profesi zdravotně-sociální pracovník a o činnostech, které ve zdravotnickém zařízení vykonává. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotně-sociální práce cze
dc.subject zdravotně-sociální pracovníci cze
dc.subject klienti cze
dc.subject metody sociální práce ve zdravotnictví cze
dc.subject health-social work eng
dc.subject health-social workers eng
dc.subject clients eng
dc.subject methods of social work in health care eng
dc.title Informovanost odborné veřejnosti o profesi zdravotně-sociální pracovník cze
dc.title.alternative Professional public awareness of the profession of Health and Social Worker eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Barbora
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated Bachelor work deals with the issue of information of the professional public about the profession of medical social worker. It is throw apart on theoretical and research. The theoretical part is about health and social work and profession of social worker. Research part examines the information of the doctors and general nurses in the specific healthcare facility about the profession of health-social worker and about the activities performed in the health facility. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D37162
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Objasněte prosím zdroj informací v závěrečném shrnutí své práce, kdy popisujete přínos profese zdravotně-sociální pracovník v multidisciplinárním týmu. 2. Jaké vidíte možnosti využití výsledků vašich výzkumných zjištění ve vztahu ke studovanému oboru a praxi zdravotně sociální práce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 33163
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account