HUV technologie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašúrek, Bohumil
dc.contributor.author Řezáčová, Nikola
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:34Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:34Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69488
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá H-UV tiskovou technologií. Je v ní popsán princip samotné H-UV technologie, používané barvy, zdroje UV záření a princip vytvrzování tiskových UV barev. Dále jsou popsány i technologie pracující na podobném principu (LE-UV, HR-UV, LEC-UV). H-UV technologie je také porovnána s konvenční UV tiskovou technologií, kde jsou uvedeny výhody i nevýhody těchto technologií. V závěrů je provedeno porovnání nákladů konvenčního ofsetového tisku a H-UV tiskové technologie. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ofsetový tisk cze
dc.subject UV technologie cze
dc.subject UV barvy cze
dc.subject H-UV technologie cze
dc.subject offset eng
dc.subject UV technology eng
dc.subject UV inks eng
dc.subject H-UV technology eng
dc.title HUV technologie cze
dc.title.alternative HUV technology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the H-UV printing technology. It describes the principle itself of the H-UV technology, the printing inks used, the sources of UV radiation and the principle of the curing of UV printing inks. Further are also described technology operating on a similar principle (LE-UV, HR-UV, LEC-UV). H-UV technology is also compared with the conventional UV printing technology, where there are listed advantages and disadvantages these technologies. In the conclusion is done comparing the costs of conventional offset printing and H-UV printing technology. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37317
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence ing. Jan Vališ, Ph.D. - Z jakého zdroje pochází informace o tom, že železem dopované výbojky méně vyzařují IČ záření? Proč u konvenčního stroje ekonomické náklady násobíte dvěmi?prof. Ing. Petr Kalenda,CSc. - Vysvětlete rovnici uvedenou na str.20. Jak se nazývá reakce prezentované v rovnici na str.20? cze
dc.identifier.stag 30858
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account