Příprava tiskových módů na tiskárně Rebel II

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panák, Ondrej
dc.contributor.author Kosová, Štěpánka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:31Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:31Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69483
dc.description.abstract Cílem práce bylo vyhotovit tisková nastavení pro vybraná rozlišení na 3D tiskárně Rebel II. Tisk byl optimalizovaný pro dva standardní materiály, kterými jsou ABS a PLA. Pro testování byly využity základní geometrické tvary a nastavení ověřeno na reálném objektu. Dále práce popisuje vybrané technologie 3D tisku jako SLA, SLS, LOM a podrobněji se věnuje FFF. Rovněž informuje o projektu RepRap. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 3D tisk cze
dc.subject RepRap cze
dc.subject Rebel II cze
dc.subject FDM cze
dc.subject FFF cze
dc.subject tiskové parametry cze
dc.subject 3D print eng
dc.subject RepRap eng
dc.subject Rebel II eng
dc.subject FDM eng
dc.subject printing settings eng
dc.title Příprava tiskových módů na tiskárně Rebel II cze
dc.title.alternative Preparing print modes on the Rebel II printer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The aim of the work was to make print setting for selected resolutions using 3D printer Rebel II. Print setting was optimized for standard materials such as ABS and PLA. For testing, basics geometric shapes were used and the final setting was verified on a real object. Furthermore, the thesis describes selected 3D printing technologies such as SLA, SLS, LOM and in detail describes FFF technology. Also informs about RepRap project. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37313
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. - Můžete napsat vzorec styrenu a akrylonitrilu?ing. Bohumil Jasúrek, Ph.D. - Proč se musí větší pozornost věnovat první a poslední vrstvě?ing. Jan Vališ, Ph.D. - Jak se nastavují parametry tiskárny? Jsou dostatečné tři módy pro vyhodnocení procesu? cze
dc.identifier.stag 30848
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account