Využití elektrodialýzy nejen v průmyslových aplikacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin
dc.contributor.author Vacek, Martin
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:08Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:08Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69465
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na využití elektrodialýzy nejen v průmyslových aplikacích. Teoretická část popisuje elektromembránové separační a syntézní procesy, především elektrodialýzu v různých variantách a její využití. Experimentální část se zabývá vyčištěním odpadní glycerolové fáze po výrobě bionafty pomocí transesterifikace. Glycerolová fáze byla rozdělena a každá část chemicky předupravena jinou anorganickou kyselinou (byly použity kyseliny chlorovodíková a sírová). Následným použitím elektrodialýzy bylo dosaženo stupně odsolení téměř 98% pro obě kyseliny. Výsledným produktem je odsolený vodný roztok glycerolu bez dalších látek, který může být znovu požitý v chemickém průmyslu. cze
dc.format 35 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Elektromembránové procesy cze
dc.subject elektrodialýza cze
dc.subject iontově selektivní membrány cze
dc.subject glycerolová fáze cze
dc.subject Electromembrane processes eng
dc.subject electrodialysis eng
dc.subject ion selective membranes eng
dc.subject glycerol phase eng
dc.title Využití elektrodialýzy nejen v průmyslových aplikacích cze
dc.title.alternative The use of electrodialysis not only in industry applications eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the use of electrodialysis not only in industrial applications. The theoretical part describes electromembrane separation and synthesis processes, especially electrodialysis in various variants and their use. The experimental part deals with the purification of the waste glycerol phase after the production of biodiesel through the transesterification process. The glycerol phase is separated and each portion is chemically pre-treated with another inorganic. After electrodialysis, a degree of desalting of nearly 98% for neutralized glycerol phases was achieved. The resulting product is desalted glycerol with water without other substances that can be reused in the chemical industry. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37068
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 30272
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account