Moderní trendy v personálním managementu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednaříková, Marie
dc.contributor.author Glazarová, Martina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:57Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:57Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69456
dc.description.abstract Personální management je oblast v podniku, která se stává stále důležitější. Udržení zaměstnanců se pro mnoho podniků stává klíčovou záležitostí, jak se stát jedním z nejlepších ve svém oboru. Vznikají stále nové možnosti, které pomáhají podnikům přistupovat k lidem a zpříjemňovat jim práci, vést je k cíli a nepřipravovat je o zdraví a mimopracovní život. Moderní trendy v této oblasti by měly sloužit k těmto účelům. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject personální management cze
dc.subject vývoj personální práce cze
dc.subject moderní trendy v podniku cze
dc.subject personnel management eng
dc.subject development of the personnel management eng
dc.subject modern trends in the company eng
dc.title Moderní trendy v personálním managementu cze
dc.title.alternative Modern trends in personnel management eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated Personnel management is the part of the company that is becoming increasingly important. For many companies retaining own employees becomes a key factor how to succeed in their business. New ways keep arising that helps the companies to approach their employees and to give them a more pleasant work, to lead them to achieve their goals and not to take away their health and out-of-working life. Modern trends in this field should serve on this purpose. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36803
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jací pracovníci byli v podniku osloveni pro posouzení uplatňování trendů personálního managementu? Jsou nějaké překážky, které v podniku brání holistickému přístupu v uplatňování personálního managementu v jednotlivých SBU? Studentka otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 32918
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account