Viry a virové vektory používané pro genovou terapii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vejvoda, Vojtěch
dc.contributor.author Tesařová, Eliška
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:48Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69451
dc.description.abstract Tématem této práce jsou virové vektory, které se v budoucnu mohou stát zásadní pro vývoj genové terapie. Práce popisuje jednotlivé vektory a jejich specifické vlastnosti, které budou moci být využívány k léčbě různých nemocí. Na konci se práce věnuje budoucnosti vývoje genové terapie a etickým otázkám, které jsou s tímto tématem spojeny. cze
dc.format 60 s. (85 814 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject genové terapie cze
dc.subject virové vektory cze
dc.subject vrozené nemoci cze
dc.subject získané nemoci cze
dc.subject gene therapies eng
dc.subject viral vectors eng
dc.subject congenital illness eng
dc.subject acquired diseases eng
dc.title Viry a virové vektory používané pro genovou terapii cze
dc.title.alternative Viruses and viral vectors for gene therapy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis are viral vectors which can be very important for the development of gene therapy in the future. The thesis is describing individual vectors and their specific properties which can be used to the treat of various diseases. The end of the work is describing development in the fututre and some ethic questions eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36683
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 32873
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account