Terapeutické hemaferézy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Zuzana
dc.contributor.author Teclová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:47Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69450
dc.description.abstract Práce je věnována problematice terapeutických hemaferéz. Jsou zde popsány jednotlivé typy hemaferetických výkonů včetně popisu používaných přístrojů a postupů jednotlivých výkonů. Také jsou v práci uvedeny indikace terapeutických hemaferéz v klinické praxi. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hemoterapie cze
dc.subject aferézy cze
dc.subject imunoadsorpce cze
dc.subject extrakorponální fotoferéza cze
dc.subject separátory cze
dc.subject centrifugace cze
dc.subject hemotherapy eng
dc.subject apheresis eng
dc.subject immunoadsorption eng
dc.subject extracorporeal photopheresis eng
dc.subject separators eng
dc.subject centrifugation eng
dc.title Terapeutické hemaferézy cze
dc.title.alternative Therapeutical hemapheresis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The work is focused on the issue of therapeutical hemapheresis. There are described individual types of hemapheretics performances, including a description of the instruments and procedures of individual performance. The work also mentioned the indications of therapeutical hemapheresis in clinical practice. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36652
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 32872
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account