Využití NGS pro identifikaci jedinců - nástupce STR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vejvoda, Vojtěch
dc.contributor.author Kostelníková, Eva
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:46Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69446
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na téma klasických metod využívaných pro identifikaci jedinců jako je STR a SNP a dále využití současných technik NGS (Next Genration sequencis). Mikrosatelity neboli STR jsou krátké repetetivní sekvenace DNA vyskytující se jak v prokaryotickém tak eukaryotickém genomu. SNP varianty sekvencí DNA se vyskytují, když je v sekvenci genomu změněn pouze jeden nukleotid. Každý jedinec má mnoho jednorázových nukleotidových polymorfismů. Cílem mé práce bylo poskytnutí přehledu o metodách používaných k analýze. cze
dc.format 45 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject DNA cze
dc.subject NGS cze
dc.subject STR cze
dc.subject SNP cze
dc.subject DNA eng
dc.subject next generation sequencis eng
dc.subject simple nucleotide polymorphism eng
dc.subject short tandem repeat eng
dc.title Využití NGS pro identifikaci jedinců - nástupce STR cze
dc.title.alternative NGS for identification of individuals - STR successor eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This work is focused on the theme of the classic techniques used for identification individuals such as STR and SNP and use of current techniques next Genration sequencis (NGS). Microsatellites are short or str DNA occurring both in so eukaryotic, prokaryotic genome. SNP variant DNA sequences occur when it is in the sequence of the genom altered by only one nucleotid. Each individual has many one-timenucleotide polymorphisms. The aim of my work to provide an overview of the methods used for analysis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36642
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 32863
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account