Klinický význam prokalcitoninu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Královcová, Pavla
dc.contributor.author Foltýnková, Tereza
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:31Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:31Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69418
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na prokalcitonin, jako bílkovinu akutní fáze. Zabývá se také stanovením v biologickém materiálu pomocí vybraných imunologických metod a aktuálními poznatky o využití v klinické praxi. Bylo zjištěno, že prokalcitonin je nepostradatelným markerem současnosti a je stále předmětem mnoha studií. Má velký význam v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění, pankreatitid, urosepsí,nádorových onemocnění a při transplantacích. cze
dc.format 52 s. (68 868 znaků bez mezer)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject prokalcitonin cze
dc.subject sepse cze
dc.subject bílkoviny akutní fáze cze
dc.subject záněty cze
dc.subject c-reaktivní protein cze
dc.subject procalcitonin eng
dc.subject sepsis eng
dc.subject acute phase protein eng
dc.subject inflammation eng
dc.subject c-reactive protein eng
dc.title Klinický význam prokalcitoninu cze
dc.title.alternative The clinical importance of procalcitonin eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on procalcitonin as an acute phase protein. It also deals with determination in biological material using selected immunological methods and current knowledge about use in clinical practice. Procalcitonin has been found to be an indispensable marker of the present and is still the subject of many studies. It is very important in the diagnosis of cardiovascular diseases, pancreatitis, urosepsis, cancer and transplantation. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36661
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího BP. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 32751
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account