Iontovýměnné homogenní membrány

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machotová, Jana
dc.contributor.author Feráková, Karolína
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:27Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:27Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69409
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou iontovýměnné membrány, primárně pak membrány homogenní. Nejprve jsou představeny základní typy iontovýměnných membrán z hlediska selektivity vůči iontům membrány anion výměnné, kation výměnné a bipolární. Dále se práce zaměří na klíčové parametry membrán, jako jsou IEC, odpor, permselektivita a metody jejich měření, přičemž je popsán i vztah těchto parametrů k reálné využitelnosti membrán v průmyslu. Navazující kapitola poté shrnuje nejdůležitější syntézní, separační i konverzní elektromembránové procesy a v závěrečné kapitole práce jsou popsány nejdůležitější metody výroby homogenních iontovýměnných membrán. Tato práce je rešerší, která dává do souvislosti konkrétní charakteristiky membrán, jejich výrobu a také využití v průmyslové praxi. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject homogenní membrány cze
dc.subject iontovýměnné membrány cze
dc.subject výroby membrán cze
dc.subject elektromembránové procesy cze
dc.subject homogeneous membrane eng
dc.subject ion-exchange membrane eng
dc.subject membrane manufacture eng
dc.subject electromembrane processes eng
dc.title Iontovýměnné homogenní membrány cze
dc.title.alternative Ion-exchange homogeneous membranes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to ion-exchange membranes, the homogeneous in particular. The basic types of ion-exchange membranes are shown to the reader anion-exchange, cation-exchange and bipolar membranes. Then the most important characteristics of the membranes such as IEC, resistance, permselectivity and the means to measure them are explained. Special emphasis is given to the relationship of said characteristics to the real-world applicability of membranes. The next chapter summarizes the most important synthesis, separation and conversion electromembrane processes and in the last chapter the most important methods of homogeneous ion-exchange membrane production are shown. This thesis is a literature survey which aims to connect and summarize the basic characteristics, production methods and real-world applications of homogeneous ion-exchange membranes. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36664
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce (BP). 2. Diskuze k posudku vedoucího BP. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 30672
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account