Kmenové buňky v terapii neurodegenerativních onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brůčková, Lenka
dc.contributor.author Mucha, Martin
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:25Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:25Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69406
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá neurodegenerativními chorobami a jejich léčbou pomocí kmenových buněk. Práce se zaměřuje na charakteristiky jednotlivých chorob, klinické projevy, současnou léčbu a nejnovější úspěchy s využitím terapie kmenovými buňkami. cze
dc.format 58 s. (83 000 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject neurodegenerativní choroba cze
dc.subject alzheimerova choroba cze
dc.subject parkinsonova choroba cze
dc.subject huntingtonova choroba cze
dc.subject amyotrofická laterální skleróza cze
dc.subject roztroušená skleróza cze
dc.subject poškození míchy cze
dc.subject cévní mozková příhoda cze
dc.subject neurodegenerative disease eng
dc.subject alzheimer's disease eng
dc.subject parkinson's disease eng
dc.subject huntington's disease eng
dc.subject amyotrophic lateral sclerosis eng
dc.subject multiple sclerosis eng
dc.subject spinal cord injury eng
dc.subject brain stroke eng
dc.title Kmenové buňky v terapii neurodegenerativních onemocnění cze
dc.title.alternative Stem cells in therapy of neurodegenerative diseases eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with neurodegenerative diseases and their treatment with stem cell therapy. The work focuses on the characteristics of individual disease, clinical manifestations, existing treatment and latest success with using stem cell therapy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36706
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího BP. 3. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 30088
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account