Hodnocení oxidačního stresu u pacientů s hrudními empyémy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kanďár, Roman
dc.contributor.author Kobylková, Lenka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:24Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:24Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69403
dc.description.abstract Významnou příčinou oxidačního stresu je zánětlivý proces. Lze předpokládat, že se zátěž organismu oxidačním stresem zvyšuje úměrně nárůstu intenzity zánětlivé odpovědi. Největší zátěž očekáváme v případě razantních zánětů s oxidačním vzplanutím profesionálních fagocytů, zejména pak zánětu purulentního charakteru. Jeho podstatou je oxidační vzplanutí neutrofilních granulocytů s hojnou produkcí kyslíkových radikálů. Tyto vysoce reaktivní sloučeniny bývají příčinou strukturálního poškození tkáně. V první fázi je naším cílem na základě cytologicko-energetického vyšetření hrudních výpotků rozdělit dostatečně velký soubor pacientů podle charakteru zánětlivé odpovědi v dutině hrudní. Porovnáním katalytických aktivit aspartátaminotransferasy v hrudních výpotcích v jednotlivých skupinách pacientů pak zjistíme poškozující dopad zánětu příslušného charakteru na přilehlou tkáň. Práce se tak stává důležitým východiskem pro další fázi naší studie. Jejím hlavním obsahem bude měření a hodnocení příslušných parametrů oxidačního stresu a antioxidačních mechanismů v hrudních výpotcích u pacientů s hrudními empyémy v různých stádiích postižení. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hrudní výpotky cze
dc.subject cytologicko-energetická analýza cze
dc.subject aspartátaminotransferasa cze
dc.subject hrudní empyém cze
dc.subject oxidační stres. cze
dc.subject Pleural effusion eng
dc.subject cytological-energy analysis eng
dc.subject aspartate aminotranspherase eng
dc.subject thoracic empyema eng
dc.subject oxidative stress. eng
dc.title Hodnocení oxidačního stresu u pacientů s hrudními empyémy cze
dc.title.alternative Evaluation of the oxidative stress in patients with thoracic empyema eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated An inflammation suggests a significant reason of the oxidative stress. We suppose that the oxidative stress grows in accordance with the intensity of the inflammatory response. Therefore we anticipate the most oxidative stress in cases of intense inflammations with oxidative burst of the professional phagocytes, especially in case of their purulent type. The principle of the purulent inflammation is suggested by an oxidative burst of the neutrophil granulocytes with high production of reactive oxygen radicals. These compounds usually cause serious tissue damage. Our first aim is to divide the group of our patients into subgroups in accordance with inflammation type in their chest cavity, which was found by the cytological-energy investigation of their pleural effusions. We specify a damaging impact of the particular inflammation type in accordance with catalytic activities of the aspartate aminotranspherase in the pleural effusion of the particular subgroups of our patients. This study provides an important way out for our further research. Its main topic will suggest evaluation of the oxidative stress parameters and observation of the antioxidative processes in pleural effusions from the patients with thoracic empyema in different periods of their impairment. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36643
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30083
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account