Oxidace mastných kyselin a její regulace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Václavková, Veronika
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:20Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69397
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje význam mastných kyselin v lidském organismu. Jsou zde popsány i důležité vlastnosti těchto kyselin a jejich uplatnění. Mezi stěžejní kapitoly této práce patří popis metabolismu mastných kyselin, průběh jejich oxidace a následné využití organismem. Závěr práce se věnuje analytickému stanovení mastných kyselin. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mastné kyseliny cze
dc.subject oxidace cze
dc.subject regulace cze
dc.subject metabolismus cze
dc.subject metabolomika cze
dc.subject fatty acids eng
dc.subject oxidation eng
dc.subject regulation eng
dc.subject metabolism eng
dc.subject metabolomics eng
dc.title Oxidace mastných kyselin a její regulace cze
dc.title.alternative Oxidation of fatty acids and its regulation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis describes the importance of fatty acids in the human organism. The important properties of these acids and their use are described here. The main chapters of this work include the description of fatty acid metabolism, the course of their oxidation and the subsequent use of the organism. The conclusion of the thesis deals with analytical determination of fatty acids. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36678
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Průběh obhajoby bakalářské práce: 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího BP. 3. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 30067
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account