Virové infekce se zaměřením na mechanismy virových imunomodulátorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slováková, Marcela
dc.contributor.author Odložilíková, Romana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:19Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69393
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá mechanismem působení hostitelského imunitního systému proti viru a také strategií úniků virů před imunitním systémem, vstupem virů do hostitelské buňky a modulací virových imunomodulátorů, které jsou z dostupných informací stručně shrnuty. V práci je také věnována pozornost běžné, ale i výzkumné přímé a nepřímé diagnostice virových infekcí. cze
dc.format 62 s. (98 780 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject antivirová imunita cze
dc.subject virové imunomodulátory cze
dc.subject diagnostika virů cze
dc.subject viry cze
dc.subject antiviral immunity eng
dc.subject viral immune modulators eng
dc.subject diagnostics of viruses eng
dc.subject viruses eng
dc.title Virové infekce se zaměřením na mechanismy virových imunomodulátorů cze
dc.title.alternative Viral infections with focus on mechanism of viral immune modulators eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis deals with the mechanism of influencing host immune system against the virus and also with strategy of viruses to escape before an immune system, entering viruses into the host cell and modulation of viral immune modulators, which are summed up from available informations. There is a dedicated attention for common, but also to research direct and indirect diagnostic of viral infections. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36703
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 30049
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account