Dětská mozková obrna

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka
dc.contributor.author Hloupá, Veronika
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:12Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69383
dc.description.abstract Práce je zaměřená na poměrně rozšířené onemocnění dětská mozková obrna. Věnuje se historii, rozdělení DMO z hlediska forem, které jsou určeny podle typických projevů a zasažení mozku jedince. Dále je práce zaměřená na rozdělení podle příčiny vzniku, typické příznaky, léčbu a výskyt v rámci Evropy a České republiky. cze
dc.format 47 s. (61 185)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětská mozková obrna cze
dc.subject spastické formy cze
dc.subject nespastické formy cze
dc.subject prenatální cze
dc.subject perinatální cze
dc.subject postnatální cze
dc.subject cerebral palsy eng
dc.subject spastic forms eng
dc.subject non-spastic forms eng
dc.subject prenatal eng
dc.subject perinatal eng
dc.subject postnatal eng
dc.title Dětská mozková obrna cze
dc.title.alternative Cerebral palsy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to relatively widespread disease - cerebral palsy. The thesis depicts its history, classification of cerebral palsy with regards to its forms, which are defined by typical manifestations and brain damage of an individual. The thesis is further focused on classification by the causes of genesis, treatment of cerebral palsy and its prevalence in Europe and Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36653
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 29835
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account