Biochemie spánku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kanďár, Roman
dc.contributor.author Truhlářová, Ivana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:11Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:11Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69381
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na biochemii spánku, charakteristiku spánku, polysomnografické vyšetření, popis částí mozku, které jsou činné při spánku a probuzení. Dále se zabývá chemickými látkami, které ovlivňují spánek. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject spánek cze
dc.subject fáze spánku cze
dc.subject mezimozek cze
dc.subject neurotransmitery cze
dc.subject acetylcholin cze
dc.subject katecholaminy cze
dc.subject serotonin cze
dc.subject spánkový cyklus cze
dc.subject sleep eng
dc.subject phases of sleep eng
dc.subject diencephalon eng
dc.subject neurotransmitters eng
dc.subject acetylcholine eng
dc.subject catecholamines eng
dc.subject serotonin eng
dc.subject sleep cycle eng
dc.title Biochemie spánku cze
dc.title.alternative The biochemistry of sleep eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on biochemistry of sleep, characteristics of sleep, polysomnographic examination, description of parts of the brain, which are active during the sleep and awakening. It also deals with the chemicals, which affects sleep. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36651
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 27691
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account