Charakteristika a laboratorní vyšetřování cytotoxických T lymfocytů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slováková, Marcela
dc.contributor.author Fulková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:09Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:09Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69377
dc.description.abstract Práce je věnována cytotoxickým T lymfocytům, se zaměřením na jejich povrchové CD znaky a proteiny nacházející se na povrchu, i mimo jejich plazmatickou membránu. Tyto znaky mají mnoho funkcí, pro člověka je důležitá především tato: cytotoxické T lymfocyty "kontrolují" antigeny zpracované buňkou, tedy i nádorové a virové. Díky některým těmto CD znakům a dalšími proteinovými složkami buňky, jako je například chaperon, jsou schopné se proteiny přeskupit do tzv. jednodušších forem, aby jednodušeji procházely přes membránu do endoplasmatického retikula. cze
dc.format 57 s. (820523 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cytotoxické T lymfocyty cze
dc.subject CD znaky cze
dc.subject proteiny cze
dc.subject chaperon cze
dc.subject co-chaperon cze
dc.subject cytotoxic T lymphocytes eng
dc.subject CD signs eng
dc.subject proteins eng
dc.title Charakteristika a laboratorní vyšetřování cytotoxických T lymfocytů. cze
dc.title.alternative Characteristics and laboratory investigations of cytotoxic T lymphocytes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated The work is devoted to cytotoxic T lymphocytes focusing on the surface features of CD and proteins found on the surface and beyond their plasma membrane. These features have many features, especially for humans: cytotoxic T lymphocytes "control" antigens developed by the cell, i.e., tumor and viral. Thanks to some of these CD features and other protein components of cells, such as chaperon, it is possible to convert proteins into so-called simpler forms to more easily pass through the membrane into the endoplasmic reticulum. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36662
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího BP. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27447
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account