Vliv obezity na plodnost ženy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hampl, Radek
dc.contributor.author Plachá, Magda
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:08Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:08Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69375
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem obezity na plodnost ženy, především vlivem obezity na výsledek in vitro fertilizace. V této práci je podrobněji rozepsané téma obezita. Kolik lidí na světě trpí nadváhou nebo obezitou, definicí indexu tělesné hmotnosti, který je nejpoužívanějším ukazatelem obezity avšak není přesný a jsou zde popsány její fyzické a psychické důsledky. Nejpodrobněji je zde rozepsaná kapitola o vlivech obezity na plodnost ženy a průběh jejího těhotenství. cze
dc.format 61 s. (75 904 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obezita cze
dc.subject BMI cze
dc.subject plodnost cze
dc.subject infertilita cze
dc.subject in vitro fertilizace cze
dc.subject asistovaná reprodukce cze
dc.subject obesity eng
dc.subject fertility eng
dc.subject in vitro fertilization eng
dc.subject assisted reproduction eng
dc.title Vliv obezity na plodnost ženy cze
dc.title.alternative The impact of obesity on female reproductive function and fertility eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated Bachalor thesis deals with the influence of obesity on fertility of women, primarily the impact of obesity on the result in vitro fertilization. In this thesis the topic obesity is described in details: how many people suffer from overweight or obesity, the definition of the body weight index that is the most commonly used indicator of obesity, however it is not accurate and there are described its psychological and physical consequences. The chapter about influences of obesity on the fertility of women and the course of pregnancy is elaborated in the most detailed manner. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36701
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 26678
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account