Stanovení složek křenu selského

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Tomáš
dc.contributor.author Joštová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:50Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-19
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69361
dc.description.abstract Tato práce pojednává o chemickém složení křenu selském. V první části je rozebráno jeho složení, zejména obsah vitamínu C, glykosionáty a produkty jejich rozkladu tedy izothiokyanáty. V další části práce je uvedeno, jak se dají jednotlivé složky křenu analyzovat. cze
dc.format 49 s
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject křen selský cze
dc.subject isothiokyanáty cze
dc.subject glykosionáty cze
dc.subject enzym peroxidáza. cze
dc.subject horseradish eng
dc.subject glycosionates eng
dc.subject isothiacyanates eng
dc.subject enzyme peroxidase eng
dc.title Stanovení složek křenu selského cze
dc.title.alternative Determination of compounds in horseradish eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the composition of horseradish. The first part concerns the amount of present vitamin C, glucosinolates and the outcome of their decay, isothiocyanates. Other parts of this thesis contain analytical approaches for each ingredient. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37294
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky komise. cze
dc.identifier.stag 33283
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account