Význam a analýza lipidů v kůži

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lísa, Miroslav
dc.contributor.author Hladíková, Vendula
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:47Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-19
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69353
dc.description.abstract Práce je zaměřena na stručný popis kůže a její funkce. Samostatná kapitola je věnována obecně jednotlivým třídám lipidů. Nejpodstatnější částí práce je charakteristika nejdůležitějších lipidů kůže, kterými jsou ceramidy. Popsány jsou jejich funkce, projevy spojené s nedostatkem a v neposlední řadě metody jejich analýzy. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kůže cze
dc.subject lipidy cze
dc.subject ceramidy cze
dc.subject lipidomická analýza cze
dc.subject skin eng
dc.subject lipids eng
dc.subject ceramides eng
dc.subject lipidomic analysis eng
dc.title Význam a analýza lipidů v kůži cze
dc.title.alternative Significance and analysis of skin lipids eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on a brief description of the skin and its functions. One chapter is dedicated to the general description of individual lipid classes. The most essential part of the thesis is a characteristic of the most important lipids of the skin, such as ceramides. This part includes the description of their functions, deficiency and last but not least the methods of their analysis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37297
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 33168
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account