Analýza kvality života v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Vlček, Petr
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:17Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:17Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69337
dc.description.abstract V práci se věnuji porovnání dvou městských lokalit v Pardubicích. Hlavní zájem je věnován Polabinám a Dubině, přičemž z rozhovorů s respondenty vyplývají faktory, podle kterých lidé hodnotí lokalitu, ve které žijí. Následně tyto podněty konzultuji se zástupci úřadů městské samosprávy, pod které obě zmíněné lokality spadají. Výsledkem je zjištění, jaké inovace se pro život residentů v obou lokalitách chystají. Závěrem komparuji obě lokality s ohledem na spokojenost místních residentů. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bydlení cze
dc.subject lokalita cze
dc.subject Polabiny cze
dc.subject Dubina cze
dc.subject rozvoje cze
dc.subject komparace cze
dc.subject housing eng
dc.subject location eng
dc.subject development eng
dc.subject comparison eng
dc.title Analýza kvality života v Pardubicích cze
dc.title.alternative Analysis of the quality of life in Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated The dissertation is dedicated to two specific urban districts in Pardubice. The main interested is focused on Polabiny district and Dubina district. The criteria for evaluation of the districts are arisen by respondents through the discussion. These initiatives are afterwards consulted with the representatives of the municipal authorities, in which both districts belong. The results of this work are findings about innovations, which are prepared for the residents in both districts. In conclusion the districts are compared with respect to the satisfaction of local residents. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37196
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Autor v diskusi reagoval na dotazy komise týkající se metodologie výzkumu (nedostatečný popis vzorku) a menší zapojení teorie v práci (chicagská škola) a další. cze
dc.identifier.stag 32407
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account