Teambuilding jako prvek firemní kultury a jeho vliv na vztahy v pracovním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šavelková, Lívia
dc.contributor.author Benediktová, Barbora
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:07Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69325
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání firemní kultury, způsob komunikace mezi zaměstnanci a jeho následným vlivem na pracovní výkonnost. Na firemní kulturu je nahlíženo z perspektivy jak manažerů lidských zdrojů, tak zaměstnanců. Tato práce rozebírá charakteristiky techniky teambuildingu a jeho síly na prohloubení vztahů na pracovišti. V konečné fázi se zabývá vlivem nadnárodní kultury na kulturu lokální. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject firemní kultury cze
dc.subject hodnoty firmy cze
dc.subject vztahy na pracovišti cze
dc.subject pracovní výkonnost cze
dc.subject teambuilding cze
dc.subject cultures of company eng
dc.subject principles and values of company eng
dc.subject workplace relationships eng
dc.subject working efficiency eng
dc.subject teambuilding eng
dc.title Teambuilding jako prvek firemní kultury a jeho vliv na vztahy v pracovním prostředí cze
dc.title.alternative Teambuilding as an element of company's culture and it's effect on relationships in the workplace eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Samek, Tomáš
dc.date.accepted 2017-08-29
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focusing on investigation of how business culture and communication between employees is affecting their work effectiveness. At business culture is looked at with perspective of Human resources managers, as well as employees. This work is analysing characteristics of teambuilding and its efficiency on creating deeper bonds on workplace. The last part is analysing influence of Global business culture on local business culture. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37194
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svoji práci a vyjádřila se k závažným výtkám posudků (malé využití kvalitativních metod, trivialita některých hypotéz). cze
dc.identifier.stag 32392
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account