Aktéři primární drogové prevence na II stupni ZŠ v Čáslavi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Hájková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:05Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:05Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69321
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou drogové prevence na základních školách ve městě Čáslav. Mapovány jsou všechny základní školy v tomto městě. Dále se práce zaměřuje na jednotlivé aktéry, kterých se dané preventivní aktivity týkají. Výzkum byl realizován především prostřednictvím rozhovorů s metodiky prevence na školách a také s rodiči žáků. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject drogy cze
dc.subject prevence cze
dc.subject školy cze
dc.subject žáci cze
dc.subject rodiče cze
dc.subject drugs eng
dc.subject prevention eng
dc.subject schools eng
dc.subject pupils eng
dc.subject parents eng
dc.title Aktéři primární drogové prevence na II stupni ZŠ v Čáslavi cze
dc.title.alternative Actors of the Primary Drug Prevention at Second Level of Primary Schools in Caslav. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated This thesis examines the outcome created by insufficient drug prevention programs in elementary schools in my home town, Čáslav. All elementary schools in Čáslav are monitored. This thesis also focuses on each actor (educator) in their respective lines of work idividually. This research was carried out thanks to the methodology of drug prevention programs in cooperation with student's parrents. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37191
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou bakalářskou práci: téma, cíle, metody, výsledky. Byly přečteny oba posudky. Proběhla diskuse. Komise se dohodla na hodnocení. cze
dc.identifier.stag 32374
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account