Genderová segregace trhu práce na záchranné službě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Danková, Tereza
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:02Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69317
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na téma genderová segregace trhu práce na záchranné službě. Cílem práce je zjistit, zda se v prostředí zdravotnické záchranné služby vyskytuje genderová segregace. V teoretická části se práce zabývá vysvětlením pojmů souvisejících s touto tématikou. V praktické části jsou zpracovány poznatky z výzkumu uskutečněného formou zúčastněného pozorování a rozhovorů. Praktická a teoretická část jsou propojeny v jeden celek. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject gender cze
dc.subject pohlaví cze
dc.subject genderová segregace cze
dc.subject diskriminace cze
dc.subject genderové role cze
dc.subject zdravotnická záchranná služba cze
dc.subject sex eng
dc.subject gender segregation eng
dc.subject discrimination eng
dc.subject gender roles eng
dc.subject emergency medical service eng
dc.title Genderová segregace trhu práce na záchranné službě cze
dc.title.alternative Gender segregation of labour market on the emergency Service eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Retka, Tomáš
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the topic of gender segregation of the labor market for the emergency medical service. The aim of the thesis is to find out whether there is gender segregation in the emergency medical service environment. In the theoretical part, the thesis deals with the explanation of concepts related to this topic. In the practical part, the findings from research carried out in the form of participating observations and interviews are processed. The practical and theoretical part are connected in one unit. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37192
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou BP (cíle, metody, závěry). Byly přečteny oba posudky, studentka reagovala na výtky, proběhla diskuse. cze
dc.identifier.stag 27592
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account