YouTube in Learning English as a Foreign Language: Learners' Stories

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Peterová, Nikola
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:50Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69311
dc.description.abstract This diploma thesis deals with online social media called YouTube and its role in secondary school students life. The thesis is divided into two main parts. The aim of the theoretical part is to introduce key aspects of the thesis, such as lifelong learning, interest as a source of motivation and YouTube as a modern medium used in informal learning of English language. Practical part deals with multiple-case study of secondary school students and their relationship to YouTube as a learning material. eng
dc.format 99 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject YouTube cze
dc.subject celoživotní vzdělávání cze
dc.subject informální vzdělávání cze
dc.subject zájem cze
dc.subject YouTube eng
dc.subject lifelong learning eng
dc.subject informal learning eng
dc.subject interest eng
dc.title YouTube in Learning English as a Foreign Language: Learners' Stories cze
dc.title.alternative Role YouTube v učení se anglickému jazyku: příběhy učení eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zitková, Helena
dc.date.accepted 2017-08-31
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá internetovým serverem zvaný YouTube a jeho roli při samoučení se anglického jazyka u studentů středních škol. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Hlavním cílem teoretické části je představit klíčové pojmy jako je celoživotní vzdělávání, zájem jako aspekt motivace a YouTube jako moderní médium využívané v rámci informálního učení se anglickému jazyku. Praktická část představuje případovou studii, které se zúčastnilo patnáct studentů středních škol. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36723
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 32093
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account