Trauma in Don DeLillo's Falling Man and Jonathan Safran Foer's Extremely Loud and Incredibly Close

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Herrová, Laura
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:42Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69303
dc.description.abstract This paper focuses on experiencing and dealing with trauma and Post-traumatic stress disorder, caused by the November 2001 terrorist attacks in New York. The theoretical part deals with the term trauma, the explanation of Post-traumatic stress disorder and the September 11, 2001 terrorist attacks. This also briefly mentions occurrence of trauma and Post-traumatic stress disorder in American literature and authors of the 9/11 genre. The second part of the paper contains analyses main characters in Falling Man and Extremely Loud & Incredibly Close and describes their process in dealing with trauma and Post-traumatic stress disorder. eng
dc.format 56 s. (16 997 znaků)
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject terorismus cze
dc.subject romány o 11 září cze
dc.subject trauma cze
dc.subject posttraumatická stresová porucha cze
dc.subject terrorism eng
dc.subject 9/11 novel eng
dc.subject trauma eng
dc.subject post-traumatic stress disorder eng
dc.title Trauma in Don DeLillo's Falling Man and Jonathan Safran Foer's Extremely Loud and Incredibly Close eng
dc.title.alternative Trauma v románech Padající muž Dona DeLilla a Jonathana Safrana Foera Neuvěřitelně hlasitě a k nevíře blízko cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Michal
dc.date.accepted 2017-08-29
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá prožíváním a vyrovnáváním se s traumatem a posttraumatickou stresovou poruchou, způsobené teroristickými útoky na New York v září roku 2001. Teoretická část práce se věnuje traumatu, objasnění posttraumatické stresové poruchy a teroristickým útokům v Americe 11.září 2001 a také se krátce věnuje výskytu traumatu a posttraumatické stresové poruchy v Americké literatuře a autorům, kteří se zabývají tématem 11 září. Druhá část práce analyzuje hlavní postavy v knihách Padající muž a Neuvěřitelně hlasitě a nesmírně blízko a popisuje jejich proces při vyrovnáváním se s traumatem a posttraumatickou stresovou poruchou. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36761
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 33838
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account