Teaching grammar through song-based activities

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Zeman, Martin
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:40Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:40Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69300
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with creating song-based activities for the students of the stage 2 of the elementary education. The activities are aimed at teaching grammar with special attention directed to explaining and practicing the difference between the present perfect simple and past simple. The theoretical part defines the key concepts and terms needed for the practical part, including the communicative competence, the framework education program for elementary education, the present perfect simple together with the past simple, using songs as authentic materials to teach grammar and lesson planning. The practical part is focused on individual activities that are constructed and inspected based on the outcomes of the theoretical part. eng
dc.format 74 s. (131 427 znaků)
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikační kompetence cze
dc.subject rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání cze
dc.subject předpřítomný čas prostý cze
dc.subject minulý čas prostý cze
dc.subject písně cze
dc.subject gramatika cze
dc.subject plánování lekcí cze
dc.subject communicative competence eng
dc.subject framework education program for elementary education eng
dc.subject present perfect simple eng
dc.subject past simple eng
dc.subject songs eng
dc.subject grammar eng
dc.subject lesson planning eng
dc.title Teaching grammar through song-based activities cze
dc.title.alternative Teaching grammar through song-based activities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vít, Marek
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zabývá tvorbou výukových aktivit spojených s písněmi se zaměřením na druhý stupeň základní školy. Samotné aktivity jsou zaměřené na anglickou gramatiku a to především na vysvětlení a procvičení si rozdílů mezi předpřítomným časem prostým a minulým časem prostým. V teoretické části nejdříve dojde k vymezení základních pojmů, kterými jsou komunikační kompetence, rámcový vzdělávací program, použití předpřítomného a minulého času prostého, písní jako autentických materiálů ve výuce gramatiky a plánování lekcí. V praktické části je poté věnována pozornost jednotlivým aktivitám, které jsou jak sestaveny tak zkontrolovány na základě výstupů teoretické části. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36753
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 32206
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account