Sentence Structure of Twitter Messages

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježková, Šárka
dc.contributor.author Klika, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:38Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:38Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69296
dc.description.abstract This bachelor thesis focuses on the usage of ellipsis in twitter messages by native and non-native speakers of English. The paper presents ellipsis, its categories and criteria. It also introduces the terms of recoverability and position of ellipsis. Additionally, it covers the clausal elements which are commonly ellipted. The analysis of twitter messages focuses on the frequency of ellipsis in tweets of both native and non-native speakers of English in order to find differences in the usage of ellipsis. eng
dc.format 72 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject elipsa cze
dc.subject twitter cze
dc.subject redukce cze
dc.subject návratnost cze
dc.subject situační návratnost cze
dc.subject strukturální návratnost cze
dc.subject anaforická návratnost cze
dc.subject kataforická návratnost cze
dc.subject ellipsis eng
dc.subject twitter eng
dc.subject reduction eng
dc.subject recoverability eng
dc.subject situational recoverability eng
dc.subject structural recoverability eng
dc.subject anaphoric recoverability eng
dc.subject cataphoric recoverability eng
dc.title Sentence Structure of Twitter Messages eng
dc.title.alternative Struktura vět twitterových zpráv cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Nováková, Eva
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá užitím elipsy v twitterových zprávách rodilých i nerodilých mluvčích angličtiny. Práce popisuje elipsu, její kategorie a kritéria. Také představuje termíny návratnost a pozice elipsy. Následně pojednává o větných členech, které bývají obvykle vynechávány. Analýza twitterových zpráv se zaměřuje na četnost výskytu elipsy v tweetech rodilých i nerodilých mluvčí angličtiny, a to za účelem nalezení odlišností při použití elipsy. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36751
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 31472
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account