Porovnání modelů pro finanční analýzu firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavíček, Ondřej
dc.contributor.author Kaufmann, Petr
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:57Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:57Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69255
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání modelů pro finanční analýzu firmy. Cílem práce bylo porovnat kvalitu predikce nejběžnějších používaných bonitních a bankrotních modelů. Porovnání bylo provedeno na náhodně vybraném vzorku firem s využitím pouze veřejně dostupných účetních dat.Teoreticky jsou v práci popsány základy finanční analýzy a výběr nejpoužívanějších bonitních a bankrotních modelů. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject bonitní modely cze
dc.subject bankrotní modely cze
dc.subject predikce finanční tísně cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject financial standing models eng
dc.subject prediction of financial distress eng
dc.title Porovnání modelů pro finanční analýzu firmy cze
dc.title.alternative Comparison of the Models for Financial analysis of Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on comparison of models for financial analysis of the company. The aim of the thesis was to compare the quality of the prediction of the most commonly used models for Financial analysis. The comparison was made on a random sample of companies using only publicly available accounting data. Theoretically, the thesis describes the fundamentals of financial analysis and the selection of the most used models. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37042
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student prezentoval výsledky bakalářské práce na téma Porovnání modelů pro finanční analýzu firmy. V průběhu obhajoby student odpověděl na otázky komise: Prosím o vyjádření studenta k pravděpodobnosti chybného zařazení podniku u jednotlivých porovnávaných modelů. Ve Vašem závěru uvádíte výsledky porovnání kvality predikce 60% - 73%, jste s tímto výsledkem spokojen? Jaká je situace ve Vašem s.r.o.? Spousta malých firem nedělá finanční plány a další úkony, ale tyto mikropodniky cashflow řeší, jaký je Váš názor? cze
dc.identifier.stag 29294
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account