Sustainable Development of EU Countries

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komárková, Jitka
dc.contributor.author Saforo, Samuel Kwame
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:52Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:52Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69253
dc.description.abstract With the 21st-century globalization, worldwide dangers to humankind coming from hundreds of years of expansionist, self-absorbed utilization practice are progressively perceived by the global community. Global warming, pollution, poverty, and other forms of biological and ecological problems becomes a modern issue, influencing international bodies and governments to create methods of sustainable living and keep up conventional human presence conditions in the world. The thesis is devoted to comparison of sustainability indicators of four selected European countries, Sweden, Estonia, The Czech Republic and Poland, to uncover depict methods for sustainability fulfillment at the national level. By comparing these four counties with Eurostat's ten sustainable indicators sets, the thesis reveals the irregularities and barriers to sustainability. Ramifications of poor adherence to EU sustainability development rules and proposals for consistence change are examined in the last segments of the thesis. eng
dc.format 94 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce je přístupná bez omezení. cze
dc.subject udržitelnost cze
dc.subject indikátory udržitelnosti cze
dc.subject globální oteplování cze
dc.subject chudoba cze
dc.subject znečištění cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject sustainability eng
dc.subject sustainability indicators eng
dc.subject global warming eng
dc.subject poverty eng
dc.subject pollution eng
dc.subject environmental eng
dc.title Sustainable Development of EU Countries eng
dc.title.alternative Udržitelný rozvoj zemí EU cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Maštálka, Martin
dc.date.accepted 2017-09-15
dc.description.abstract-translated Globální komunita v rámci globalizace 21. století stále více vnímá celosvětové nebezpečí pro lidstvo, které vychází ze stovek let expanzivního a na sebe soustředěného využívání zdrojů. Globální oteplování, znečištění, chudoba a další formy biologických a ekologických problémů patří k moderním otázkám, které ovlivňují mezinárodní orgány a vlády, aby vytvořily metody pro rozvoj udržitelného života a zachování tradičních podmínek pro život lidské společnosti ve světě. Práce je zaměřena na porovnání ukazatelů udržitelnosti čtyř vybraných evropských zemí, Švédska, Estonska, České republiky a Polska, tak aby identifikovala metody používané pro naplňování myšlenky udržitelnosti na národní úrovni. Porovnáním těchto čtyř států na základě deseti sad indikátorů udržitelnosti získaných z Eurostatu práce odhaluje nerovnoměrnosti a překážky v rozvoji udržitelnosti. V poslední části práce jsou popsány důsledky nedůsledného dodržování pravidel EU pro rozvoj udržitelnosti a návrhy na změny zajišťující konzistenci. cze
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regional Development and Governance cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37067
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration cze
dc.description.defence The student prepared a presentation of his diploma thesis on a topic Sustainable Development of EU Countries. After presentation student answered opponent question:According to your opinion is there any country in the EUthat is nowadays focused mainly to the environmental pillar of the sustainable development and that believes that such an attitude will positively affect also the economic and social development? Which one? What do you thing about its policy?After that was short disscusion about contries, which student choose for their analysis. eng
dc.identifier.stag 32138
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account