Spotřeba potravin v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekerka, Bohuslav
dc.contributor.author Drobková, Nela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:49Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69248
dc.description.abstract Obsahem této práce je vysvětlení pojmu zemědělství, jeho vztah k veřejnému sektoru, jeho výrobní faktory a možnosti financování. Dále je zde popsáno spotřebitelské chování na trhu s potravinami a druhy podpor určené agrárnímu sektoru a venkovu. Následuje zachycení problematiky potravinové soběstačnosti v ČR. Další část je zaměřena na analýzu množství spotřeby potravinářských produktů vč. velikosti dovozů a vývozů v rámci ČR. Součástí práce je také porovnávání velikosti spotřeby vybraných druhů potravin v jednotlivých státech: České republice, Slovensku, Rakousku, Německu, Polsku a následně je zde analyzován vývoj spotřeby vybraných potravin v USA. cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject spotřeba potravin cze
dc.subject potravinová soběstačnost cze
dc.subject zemědělství cze
dc.subject spotřebitelské chování cze
dc.subject spotřebitelé cze
dc.subject food consumption eng
dc.subject food self-sufficiency eng
dc.subject agriculture eng
dc.subject consumer behaviour eng
dc.subject consumers eng
dc.title Spotřeba potravin v ČR cze
dc.title.alternative Consumption of food in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mervart, Michal
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated The content of this work is to explain the concept of agriculture, its relationship with the public sector, the factors of production and financing options. Further disclosed is the consumer behaviour in the food market and the types of support for agrarian sector and rural areas. Follow by the capture of the issues of food self-sufficiency in the Czech Republic. The next part is focused on analyzing the amount of consumption of food products incl. the size of imports and exports within the Czech Republic. The work also includes comparisons of the consumption of selected foods in individual countries: Czech Republic, Slovak Republic, Austria, Germany, Poland, and then is analyzed trends in consumption of selected foods in the USA. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36856
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem Spotřeba potravin v ČR. Cílem práce bylo analyzovat množství spotřeby potravinářských produktů vč. velikosti dovozů a vývozů v rámci ČR. Dále porovnat velikost spotřeby vybraných druhů potravin v jednotlivých státech: České republice, Slovensku, Rakousku, Německu, Polsku a následně analyzovat vývoj spotřeby vybraných druhů potravin v USA. Studentce byly komisí položeny následující otázky: Je potvrzeno, že v porovnání s některými zeměmi prodejní řetězce u nás nabízejí potraviny nižší kvality. Má na tuto skutečnost vliv produkce našich výrobců? Uveďte možnosti ovlivnění míry potravinové soběstačnosti ze strany státu. Uveďte hrozby, které ovlivňují potravinovou bezpečnost. cze
dc.identifier.stag 31841
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account