Identifikace determinantů přímých zahraničních investic v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhartová, Veronika
dc.contributor.author Vávrová, Daniela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:48Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69247
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na identifikaci faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky. V první části diplomové práce je vymezena oblast přímých zahraničních investic včetně jejich možných pozitivních a negativních dopadů na ekonomiku hostitelské země. Součástí teoretického vymezení je rešerše odborné literatury a empirických studií zabývajících se determinanty přílivu přímých zahraničních investic do hostitelské ekonomiky. Následně práce hodnotí stav přímých zahraničních investic v České republice do roku 2015 a s využitím metody vícenásobné regresní analýzy jsou identifikovány vlivy konkrétních faktorů na příliv zahraničních investic do České republiky. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject přímé zahraniční investice (PZI) cze
dc.subject příliv PZI cze
dc.subject determinanty PZI cze
dc.subject regresní analýza cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject foreign direct investment (FDI) eng
dc.subject inflows of FDI eng
dc.subject determinants of FDI eng
dc.subject regression analysis eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.title Identifikace determinantů přímých zahraničních investic v České republice cze
dc.title.alternative The identification of foreign direct investment´s determinants in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Valtr, Ladislav
dc.date.accepted 2017-09-13
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the identification of factors influencing foreign direct investment into the Czech Republic. The first part of the thesis defines area of foreign direct investment including its possible positive and negative impacts on the host country economy. Part of the theoretical definition is research of literature and empirical studies dealing with the determinants of foreign direct investments inflow into the host economy. Subsequently, the state of foreign direct investment in the Czech Republic by 2015 is evaluated and the effect of specific factors on foreign direct investments inflow into the Czech Republic are identified using multiple regression analysis method. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36863
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Identifikace determinantů zahraničních investic v České republice. Cílem práce bylo na základě dostupné literatury obecně vymezit možné faktory ovlivňující příliv přímých zahraničních investic do země a s využitím statistických metod identifikovat konkrétní faktory mající vliv na příliv přímých zahraničních investic do České republiky.Je dle vašeho názoru systém investičních pobídek v ČR dlouhodobě udržitelný? Na závěr proběhla diskuze nad závěry práce a regresní analýzou. cze
dc.identifier.stag 31750
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account