Služby veřejných knihoven v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pichová, Simona
dc.contributor.author Podvolecká, Petra
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:42Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69244
dc.description.abstract Tato práce se věnuje veřejným knihovnám v České republice. Představuje historii, činnost, systém a druhy veřejných knihoven. Jsou rozlišeny služby, které veřejné knihovny poskytují. Práce se dále zabývá financováním veřejných knihoven a hodnotí jejich hospodaření. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejné knihovny cze
dc.subject služby veřejných knihoven cze
dc.subject financování cze
dc.subject hospodaření cze
dc.subject public libraries eng
dc.subject public library services eng
dc.subject financing eng
dc.subject management eng
dc.title Služby veřejných knihoven v České republice cze
dc.title.alternative Public Library Services in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated The paper deals with public libraries in the Czech Republic. It presents the history, work, system and types of public libraries. It distinguishes among the services that public libraries provide. Moreover, the paper deals with financing of public libraries and evaluates their management. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36867
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a jejími závěry. Následně odpověděl na tyto otázky: Vysvětlete výsledek hospodaření u Národní knihovny ČR v roce 2016 (str.43) a jeho rozdílnou výši oproti předchozím rokům. Které oblasti jsou pro knihovny z hlediska nákladů nejproblematičtější a dále kde by bylo možné náklady snižít? Je to vůbec možné? cze
dc.identifier.stag 31742
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account