Subjektivní hodnocení zátěže manažerské profese

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duplinský, Josef
dc.contributor.author Bínová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:35Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:35Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69237
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá pracovní zátěží, která působí na manažery. V teoretické části je popsána problematika zátěže a stresu, dále je uvedena charakteristika manažerské profese a na základě těchto dvou celků jsou vybrány aspekty manažerské práce, které na vedoucí pracovníky mohou působit zátěžově. V empirické části je poté uvedena analýza sledovaného jevu, která byla provedena na základě dotazníkového šetření. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zátěž cze
dc.subject stres cze
dc.subject manažerská profese cze
dc.subject pracovní stres cze
dc.subject pracovní zátěž cze
dc.subject load eng
dc.subject stress eng
dc.subject managerial work eng
dc.subject workstress eng
dc.subject workload eng
dc.title Subjektivní hodnocení zátěže manažerské profese cze
dc.title.alternative Subjective evaluation of the managerial proffesion load eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mandys, Jan
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated The subject of this Diploma Thesis relates to workload, effecting managers. The Theoretical section reviews the load and related stress, the characteristics of the managerial profession and on the basis of these subjects a review of selected aspects of managerial work, which can cause stress for managers. The empirical section is an analysis of this phenomenon through a questionnaire survey. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37013
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací. Cílem práce bylo v teoretické části na základě studia odborné literatury charakterizovat zátěžové aspekty manažerských pracovních činností a v empirické části potom na základě dotazníkového průzkumu provést konkrétní analýzu sledovaného výjevu. Jaký vliv může mít podle vašeho názoru personální velikost firmy? Existují rozdíly ve stylu řízení z hlediska gender?Jaká základní doporučení by studentka měla pro manažera, který pociťuje nadměrnou zátěž? Co autorku v rámci výzkumu nejvíce překvapilo? cze
dc.identifier.stag 29240
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account