Ekonomika provozu likvidace a zpracování autovraků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baťa, Robert
dc.contributor.author Přibylová, Tereza
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:28Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:28Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69231
dc.description.abstract Cílem práce je provedení analýzy ekonomického kontextu provozu podniků zabývajících se likvidací a zpracováním autovraků a zhodnocení případného potenciálu pro zlepšení výsledků. Práce bude zahrnovat kvantitativní komparativní analýzu zjištěných výsledků nakládání s autovraky s ustanoveními zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a doporučeními dle hierarchie nakládání s odpady především v oblasti povinností při nakládání s autovraky osobami oprávněnými ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků, a na povinnost provozovatele zařízení ke sběru autovraků, případně i na povinnosti zpracovatele autovraků. Výstupem práce bude zhodnocení ekonomického a environmentálního kontextu provozu autovrakovišť a vyslovení doporučení pro další vývoj. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject autovraky cze
dc.subject likvidace cze
dc.subject odpady cze
dc.subject recyklace cze
dc.subject využitelnost cze
dc.subject car wrecks eng
dc.subject disposal eng
dc.subject scrap eng
dc.subject recycling eng
dc.subject usability eng
dc.title Ekonomika provozu likvidace a zpracování autovraků cze
dc.title.alternative Economy of car wreck waste management eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated The goal of the thesis is to analytically look at the economical circumstances of businesses specialized in salvaging motorized vehicles and to note possible ways to improve their activities. The project includes quantitative comparative analysis of researched data in accordance to waste management law č.185/2001 Sb. specifically car wreck manipulation. Part of the project also mentions responsibilities of both the scrap yard owners and car wreck recyclers. As a conclusion, the project evaluates economical and environmental impact of car wreck specialized scrap yards and adds possible ways for growth in the future. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37016
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila komisi bakalářskou práci s názvem Ekonomika provozu likvidace a zpracování autovraků. Cílem práce je analýza legislativního stavu, a reálné situace malého autovrakoviště a jeho ekonomické situace. Studentka zodpověděla následující otázky: Jak významně se podílejí náklady skladování separovaného materiálu na celkových nákladech podniku? Vysvětlete rozdíly v položkách v tabulkách 13 a 14. Zabývala jste se otázkou likvidace plastů? cze
dc.identifier.stag 31872
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account