Analýza využití dlouhodobého hmotného majetku vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Tesáková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:19Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69219
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou využívání dlouhodobého hmotného majetku společnosti T M T spol. s r. o. Chrudim. V teoretické části se autorka zaměří na rozvahu, charakteristiku dlouhodobého hmotného majetku, ukazatele využití aktiv, výrobní činnosti a teoretické poznatky o podniku. V praktické části autorka popíše společnost T M T spol. s r. o. Chrudim, provede analýzu extenzivního, intenzivního a komplexního využití dlouhodobého hmotného majetku v období mezi roky 2011 až 2015. V závěru autorka uvede shrnutí analýzy využívání DHM a navrhne doporučení pro společnost. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozvaha cze
dc.subject analýza cze
dc.subject intenzivní využití strojů cze
dc.subject extenzivní využití strojů cze
dc.subject komplexní využití strojů cze
dc.subject dlouhodobý hmotný majetek cze
dc.subject balance sheet eng
dc.subject analysis eng
dc.subject intensive use of machinery eng
dc.subject extensive use of machinery eng
dc.subject complex use of machinery eng
dc.subject tangible fixed assets eng
dc.title Analýza využití dlouhodobého hmotného majetku vybraného podniku cze
dc.title.alternative Analysis of the use of tangible fixed assets of the chosen company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis is focuses on analysis of use of tangible fixed assets in company T M T spol. s r. o. Chrudim. In theoretical part autor is focuses in balance sheet, characteristic of tangible fixed assets, asset utilization ratios and theoretic information about company. The practical part describes T M T spol. s r. o. Chrudim, an analysis of extensive, intensive and comprehensive utilization of tangible fixed assets in the period from 2011 to 2015. The conclusion is dedicated to results of analysis and authoress proposes suitable recommendations for company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36900
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence V rámci prezentace studentka představila svou bakalářskou práci na téma Analýza využití dlouhodobého hmotného majetku vybraného podniku. Cílem práce bylo analyzovat využití dlouhodobého hmotného majetku a doporučit opatření pro zlepšení stavu. V následujícím průběhu obhajoby studentka odpověděla na otázku z posudku vedoucího práce:Máte informace o tom, zda podnik uvažoval, popř. uvažuje o nákupu komponent vyráběných dosud na málo využitých strojích? cze
dc.identifier.stag 31634
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account